2020
ОРГАНИЗАЦИИ :

Фондации: „Петко Груев Стайнов”, Глобални библиотеки България.

Издателства: Фабер, Тангра ТаНаКра,

Университети: НБУ, СУ.

Библиотеки: БАН, НБИВ, РБ Добрич, РБ Сливен.

Други: Сдружение "Читалнята", Феминистки колектив "ЛевФем", Посолство на Азербайджан, Посолство на Казахстан, Сдружение "Славянска култура и образование"


СПИСЪК НА ЧАСТНИ ДАРИТЕЛИ
:

Александра Атанасова - гр. Кърджали читателка
Атанас Димитров - АтаДим - София 1505, ул. Оборище 125, вх. Б гражданин
Васил Кючуков - гр. Кърджали читател
Вълчо Милчев - гр. Кърджали учител
Галина Божилова - гр. София писателка
Господин Радев Господинов писател
Даниела Атанасова - гр. Кърджали читателка и финансист
Димитър Златев - гр. Чепеларе, Смолянска област автор
Д-р Георги Маринов Георгиев - гр. София 1491, бул. "Черни връх" 20-А, ет.3, ап.8 лекар
Красимира Величкова Иванова - гр. Кърджали читателка
Маргарита Стоянова - гр. София 1504, ул. Васил Априлов 7 гражданка
Мариана Косинкова - гр. Кърджали читателка
Мария Милчева Белева - гр. Кърджали гражданка
Николай Веселинов Солучков - гр. Кърджали работещ
Пеша Пенкова Георгиева - гр. Кърджали пенсионерка и читателка
Пенка Здарова - гр. Кърджали учителка
Селяхидин Меджидов Карабашев - гр. Ардино, ул. Първи май 23 общественик
Снежана Горанова - гр. Кърджали журналистка
Стела Миленова Милушева - гр. Кърджали ученичка и читателка
Стефан Коев - гр. София автор
Сузана Милчева Ванчева - гр. Кърджали касиер и читателка

 
Tyxo.bg counter PageRank
Регионална библиотека "Н.Й.Вапцаров" - Кърджали © 2011