2022
ОРГАНИЗАЦИИ :

Фондации: Глобални библиотеки-България, Българско военно-историческо наследство и Асоциация на Сухопътните войски, Нац. музикална академия "Панчо Владигеров", Детски книги.

Издателства: Изида и Персей, Тангра.

Университети: НБУ, ЮЗУ "Неофит Рилски", Институт за изследване на близкото минало към департамент "История"-НБУ.

Библиотеки: РБ "Васил Априлов"- Габрово, РБ "Светослав Минков"- Перник, Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий", НРБ"Ивн Вазов"- Пловдив.

Други: БАН, Сдружение "МИГ Кирково - Златоград", Женско сдружение Екатерина Каравелова", Областна администрация - Кърджали, Ц-р за работа с деца със спец. нужди-Обуч. и ресурсен ц-р "Карин дом", Галерия "Възраждане"- гр. Пловдив.


СПИСЪК НА ЧАСТНИ ДАРИТЕЛИ:

 
Александър Филипов Филипов - гр. Кърджали читател
Александър Филипов Филипов - гр. Кърджали читател
Анко Илиев Иванов - София писател
Атанас Димитров - АтаДим - гр. София автор и издател
Благородна Николова - гр. Кърджали читателка
Васил Кючуков - гр. Кърджали читател
Венета Константинова Даскалова - В.Търново автор
Веска Панайота Господинова - гр. Кърджали пенсионерка и читателка
Вълчо Милчев - гр. Кърджали автор и учител
Даниела Христова Бояджиева - гр. Кърджали читателка
Димитър Гайдаров писател
д-р Емилия Гошева - гр.Банкя лекарка
Ива Атанасова Краева - гр. Кърджали читателка
Иван Георгиев Дамянов - гр. Кърджали читател
Иван Митев - гр. В. Търново автор
Иванка Стаменова Павлова - гр.София автор
Илияна Василева - гр. Кърджали прокурорски помощник
Кристина Милева Илчева - гр. Кърджали читателка
Лалка Бенгюзова - гр. Благоевград редактор, журналист
Лъчезар Лозанов - гр. София писател
Мая Иванова - гр. София работеща
Мюжгян Сабри Яхйа - гр. Кърджали гражданка
Мюмюн Тахир - гр. София автор
Надежда Цветкова - гр. Кърджали читателка
Орлин Загоров - гр. София професор и автор
Орфей Николаев Петков - гр. София писател
Павлина Георгиева - гр. Кърджали гражданка
Пеша Пенкова Георгиева - гр. Кърджали читателка
проф. Цветанов преподавател
Радостина Белева Белева - гр. Кърджали читателка
Румяна Борисова Маркова - гр. Пловдив гражданка
Румяна Николаева - гр. Ст.Загора музикант, педагог,автор
Светла Панайотова - гр. Пловдив писателка
Севджан Басри Мехмед - гр. Кърджали читателка
Сем. Астови - гр. Кърджали граждани
Цано Цанов - гр. София писател
Цветана Гочева Петрова - гр. Кърджали читателка
Яни Камарев - гр. Кърджали читател
 
Tyxo.bg counter PageRank
Регионална библиотека "Н.Й.Вапцаров" - Кърджали © 2011