Регионална библиотека „Н. Й. Вапцаров” спечели проект „Бинарно прегаряне” по Програма „Социално ангажирани изкуства“ 22 г. в модул: „Кампании за адресиране на социален проблем чрез изкуство“ на Национален фонд „Култура”, на стойност 11 020 лв .

Проектът е с продължителност 5 месеца и цели преодоляване на дигиталната зависимостта чрез форми на изкуство с катализиране на обществени ресурси към устойчиви социални арт терапии за социално общуване и учене чрез действие. Афишира дигиталната зависимост от интернет, социални мрежи и игри и опит за овладяване на бинарното „прегаряне” чрез механизми, изместващи фокуса от екрана към изкуство.
Базиран на холистични и метадонови принципи, предлага цикъл от дейности, тип игра, с реални „нива” за провокация към социална адаптация и реализация на дигитално зависими младежи - дискусии, художествено и приложно изкуство, сетивно преживяване, видео самооценка и препоръки за дигитално „изключване”.
Включва следните нива:

Провеждане на информационни кампании и дискусии с ученици и финансови и технологични експерти.
Ниво1 „Log off - излез от бинарния свят” - Арт художествена лаборатория.
Ниво2 „Game out” - Сетивно преживяване в подземие - лаборатория за дискутиране и преосмисляне „времето” като ценност.
Ниво3 „WEB” - Изграждане на web инсталация от технологични вещи - лаборатория за ползата от дигитално образование.
Ниво4 „I am / Аз съм” - Създаване на видеокастове във видеоплейлиста с младежи и родители - лаборатория за ефектите от творческото създаване.
Ниво5 „Цифров детокс” - Изложба на творби за популяризиране на талантливи младежи в реална и дигитална среда.
Ниво6 „Follow me / Следвай ме” - популяризиране на препоръки от младежки решения за преодоляване на бинарното „прегаряне” и създаване на специфичен дигитален жаргонен речник.

Ефектът от проектната идея ще надгражда умения у средношколци за творческо мислене, за дигитално образование, за реално общуване и сътрудничество, за самооценка и себеизява, за активно гражданство в търсене на решения за гъвкава преориентация на модели и начин на живот.

„Метадоновата” терапия ще измества фокуса от забавления в наситено емоционален виртуален свят към творческо претворяване и преосмисляне на младежкия потенциал. Чрез интерактивни реални и образователни преживявания ще изгражда реален мост между гейминга и фабинга и социума чрез изкуство и креативно вдъхновение за адаптация и реализация на публики към визията на бъдещето.

Партньори по проекта са Глобал Нет – Кърджали и Фондация „Надежда”,Кърджали.
На тържествена церемония в град София, ръководителят на проекта и председател на клуб „Будител” към РБ „Н. Й. Вапцаров” г-жа Елисавета Кехайова подписа договор за финансиране по проект „Градът на чаплите”.

Фондация „Надежда” – Кърджали спечели проект с наименование "Градът на чаплите" по програма „Ти и ЛИДЛ за по-добър живот” към инициатива на "Лидл България" в област Околна среда в размер на 9650 лв., с продължителност 8 месеца.

Проектната идея е насочена към опазване на природен птичи феномен от смесена чаплова колония и подобряване условията на живот на редки и защитени водолюбиви птици в средата на силно урбанизирана зона на град Кърджали, единствената в Европа, в блатиста зона до „Водното огледало“ на река Арда. В местообитанието на чаплите гнездят: малката бяла чапла, нощна бяла чапла, малък воден бик, малък корморан, гривеста чапла, зеленоглава патица, белочела водна кокошка, малки шаварчета и тръстикови дроздове, двойка лебеди и др.

Концепцията на проекта обхваща следните дейности: 1. Изграждане на информационен кът за граждани и туристи с 5 двуезични табели, монтирани на моста на река Арда за птичето съкровище с призив за опазването му и ясно дефинирани ограничения за защитената територия с чаплова колония. 2. Организиране на конкурсна образователно - приложна инициатива "Пази дивите птици" с ученици от 12 до 19 г. от всички училища в града, включени в приложни ателиета за изработка на триизмерен модел на защитени територии с чаплови птици от пластмасови отпадъчни изделия, представени на градско изложение на моста и ще бъдат отличени най - добрите идеи. 3. Създаване, публикуване и разпространение на образователен филм „Градът на чаплите” в дигитална и публична среда за достъп до всички за редки защитени птици и техните проблеми с призив за опазване на чапловата колония и за риска от заличаване на природния феномен. 4. Организиране на кампания за обявяване на местността с чаплова колония за общински резерват с ограничения, забрани, санкции за нарушители и призив за грижа. С ефективното взаимодействие с граждански и природозащитни панели, Клуб “Будител” и местната власт.

С реализираните дейности по проекта целим да създадем условия за повишаване на природозащитна екологичната култура на младежи и жителите на град Кърджали с провокативни практики. Активното участие на младите хора в интерактивни кампании ще разширява екологичната култура и отговорност към природата за промяна на отношението, осъзнаване на възможностите и отговорностите към защитени природни територии. Формиране на междупоколенческа приемственост и устойчиво повишаване на броя дигитални потребители ангажирани в опазването на природен птичи феномен в центъра на града.
Регионална библиотека “Никола Й. Вапцаров” е с пореден одобрен проект от Министерство на културата по програма „Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност“ 22 на стойност 16 750 лв.

Приоритет на програмата е обновяване на библиотечните колекции с цел насърчаване на интереса към книгата и четенето и съдействие за развитие на библиотеките като основни центрове за духовност, придобиване на знания и информация. В проекта са включени над 100 издателства, издали книги от чуждестранни и български автори, обхващащи различни области на знанието и предназначени за различни възрасти.

Финансовата подкрепа по проекта ще допринесе за обогатяване и обновяване на фонда на библиотеката с нови интересни и ценни книги.

Регионална библиотека „Н. Й. Вапцаров” започва работа по проект „Библиотеката - методичен, обучителен и краеведски център”, на стойност – 9 995 лв. Средствата се предоставят от Министерство на културата, чрез проектна сесия за разпределяне на допълнителни средства на регионалните библиотеки от държавния бюджет чрез бюджета на МК.

Планираните инициативи са насочени към повишаване квалификацията на библиотечните специалисти от читалищните библиотеки в област Кърджали и придобиването от тях на нови знания, умения и компетентности.

В рамките на проекта, съвместно с РБ „Хр. Смирненски” - Хасково и РБ „Н. Вранчев” - Смолян, ще се проведе краеведска кръгла маса „Развитието на краезнанието и електронните ресурси в съвременната библиотека”. Библиотечни специалисти от отделите „Краезнание” на трите библиотеки, представители на читалищни библиотеки, държания архив и изтъкнати краеведи от трите области ще дискутират как натрупаната краеведската библиографска информация да се трансформира в ефективен информационен ресурс на краезнанието в електронна среда. Тази среща надгражда партньорството между трите библиотеки в посока обмен на добри практики за краеведски изследвания, усъвършенстване методиката на краеведската работа и акцентиране върху възможностите на новите дигитални ресурси за популяризиране на културното наследство на Източните и Средни Родопи.

Регионална библиотека „Н. Й. Вапцаров” спечели проект: „Дигитални трансформации” по „Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти“ 22 на Национален фонд „Култура”, на стойност 43 588,80 лв .

Проектът е с продължителност 7 месеца и цели дигитални трансформации на образователни инициативи и културни политики в хай-тех среда в унисон с дигиталните пазари, дигиталните градове и поколението на "екраните". В концепцията за възстановяване в нови и променени условия на дигитализация, адаптация и интелигентна трансформация с високи технологии ще насочим усилия към три стратегии:

1. Дигитална трансформация на забравено културно съдържание с адаптация на приложни графики на Владимир Чукик, публикувани във в. „Нов Живот” и в. „Зорница” /1979-2009 г./ до мобилно излагане на изкуство в градска среда от младежка аудитория чрез приложни образователни хай - тех ателиета.
Ще разширим проектната идея към дигитално съдържание за свободен достъп.

2. Трансформиране на изложбени пространства на библиотеката в информационен хъб с луксозни витрини за генериране на социални идеи, дигитални решения и послания. С модерен лед рекламен екран с трейзър на дигитализация и адаптация на културно съдържание с ултра високи технологии.

3. Социални дискусии с ученици в нови пространства в частна галерия „Дар” и бизнес среда с участие на утвърдени художници, журналисти и представители на бизнеса за мегатенденциите на дигитализация и трансформация на икономика и трудов пазар в цифровата ера и привличане на младежка аудитория за активно съучастие в обществените процеси.

Партньори по проекта : Община Кърджали, Галерия „Дар”, Кърджали, СУ „Владимир Димитров – Майстора” - гр. Кърджали, ПГ по електротехника и електроника „Капитан Петко войвода” - гр. Кърджали и технологичната софтуерната компания Netmania It Ltd, Клон Кърджали.
 

Клуб „Будител“ /1994/ към Регионална библиотека "Н. Й. Вапцаров" – Кърджали спечели проект „Стрийт фест 3Е / Еманципация, Ерудираност, Емпатия”, в Конкурс „8 март“ за 2022 г. на Български фонд за жените. Фондът отличи единадесет смели проектни идеи за отбелязване на Международния ден на жените, от общо 72 кандидатури от 34 населени места, след селекция на две фази. За втора поредна година конкурсът се провежда с финансовата подкрепа на Британско посолство София, платформа Answear.bg, Фондация „Докова и Доков за бъдеще“, индивидуални и корпоративни дарители, търсещи най-смелите идеи за приноса на жените в политически, икономически, научен и културен аспект.

Проектът е с продължителност 2 месеца на стойност 2990 лв. Проектната идея „Стрийт фест 3Е” цели застъпничество за правата на момичетата от 14 до 19 г. като афишира и огласява проблеми и трудности в общество, учебна среда и семейство в споделен креативен процес на плакатна фиеста „Моят глас”, представена в градска среда в европейската година на младежта. Създадените творчески произведения на откровението за равенство, права и стереотипи, основани на пола ще търсят мястото на еманципираната, ерудираната и емпатичната жена в обществото.

Паралелно в дигитална среда утвърдени локални жени лидери и творци ще споделят видеокастове във видеоплейлиста „Digital fest 3E” като признание за тяхната активност и споделяне на трудностите основани на пола.

Планът за разпространение на проектните резултати включва рекламни материали, медийно отразяване в социалните мрежи и групи, уеб страница на проекта, видеоплейлиста в Ютюб канал, стрийт фест в градската градина и дигитална младежка изложба.

Проектът ще създаде условия за повишаване на броя потребители в дигиталните канали и задържането им към нашите библиотечни клубове. Ще провокира устойчиви навици за формиране на умения у момичетата за осмисляне на женските права и проблеми, основани на пола и ще култивира млади таланти чрез дейности, носещи радост, емоция и провокация. Ще създаде условия за развитие на аналитично мислене и активно включване на жените в социални казуси и обществени процеси.

Още по темата:Регионална библиотека „Н.Й.Вапцаров” спечели проект: „Контаминации на реалности” по програма „Визуални изкуства” 21 на Национален фонд „Култура” към Министерството на културата, на стойност 14 935,00 лв., сподели Елисавета Кехайова, директор на библиотеката.

Проектът е с продължителност 10 месеца и цели да насърчи промяна на умения, нагласи и модели на живот за контаминация от два свята, които да се пресекат в най-ефективна реалност с най-висока успеваемост. Комуникационната стратегия и план за разпространение на резултатите включват широк спектър на дейности. Като акцентите са:

Популяризиране на Digital art творби от родопски автори в дигитална и публична среда под надслов „Контаминации на реалности”: реална изложба с контрапунктен на идеята дворен декор, виртуална и пътуваща, за провокация към цифровите възможности на различни софтуери за интерактивна визия със специфични послания.

Повишаване на цифровите знания и умения на младежи, чрез алтернативни форми на обучение - интензивни обучителни уоркшопи и киберлаборатории за тийнейджъри за създаване на визуални продукти с нови технологии и овладяване на умения по графичен дизайн, киберсигурност и създаване на видеоинсталации.

Планираме публичен дебат с учители, IT - специалисти, граждани, партньори и медии и изнасяне на беседи в училищата с подбрани материали за необходимостта от придобиване на нови комбинативни цифрови умения и преориентация на концепцията, начина и методиката на обучение на новия „дигиталния ученик” и мястото му в 4-та роботизирана икономика на „Светът утре” с нов участник на пазара на труда.

Партньори на Регионална библиотека по проекта „Контаминации на реалности” по програма „Визуални изкуства” 21 към НФК са: СУ „П. Р. Славейков” - Кърджали; ЕГ „Христо Ботев” - Кърджали; СУ „Отец Паисий” - Кърджали; Софтуерната компания - Netmania IT LTD, клон Кърджали.

Проектът цели да насърчи творческо, гъвкаво, адаптивно мислене за изразяване на идеи с различни графични елементи и инструменти, където творческата свобода е без граници, а изкуство и технология се пресичат във впечатляваща визия. Ще се създадат условия за натрупване на нов тип умения у младежи за подготовка за утрешния ден, където 85% от настоящите професии ще отпаднат поради роботизирана технологична индустрия и ще се появят нови, изискващи цифрови умения и познания за успешна реализация в нова среда.

Успешната реализация на проекта ще осигури свободен достъп до излагане на визуално изкуство в дигитална и публична среда, ще въздейства като социално предизвикателство и ще изгражда новаторска нагласа сред младите хора и обществеността в региона за утрешния ден. Ще допринесе за идентифициране на нови ресурси с прилагане на иновативни подходи, креативни инициативи и механизми за активно въвличане на публики. Популяризирането на резултатите от проектната дейност ще оказва положително влияние за разпространение на идеи и емоции и за повишаване на умения за реализация в бъдещето.
И ще утвърждава Регионална библиотека – Кърджали като съвременен културен и информационен център в област та . 
Tyxo.bg counter PageRank
Регионална библиотека "Н.Й.Вапцаров" - Кърджали © 2011