Библиотечна мрежа в област Кърджали

М А Р А Т О Н _Н А
Ч Е Т Е Н Е Т О
2 0 1 9

П Р О Г Р А М А 

НА ИНИЦИАТИВИТЕ НА ЧИТАЛИЩНИТЕ
БИБЛИОТЕКИ
ОТ ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
Списък за читалищните библиотеки в седемте общини на
област Кърджали с име, адрес и форма за контакт:
Библиотечна мрежа в България
Сдружение „Българска библиотечно-информационна асоциация”
е доброволна и независима професионално-творческа организация, която обединява специалисти, независимо от ведомствената принадлежност на институцията, в която работят, които се стремят да усъвършенствуват библиотечната и научно-информационната дейност и да издигнат престижа на професията.


ОБЕДИНЕНИ КАТАЛОЗИ


РЕГИНА - ОБЕДИНЕН КАТАЛОГ НА
РЕГИОНАЛНИТЕ БИБЛИОТЕКИНАБИС /НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕЧНО-
ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА/


 
Tyxo.bg counter PageRank
Регионална библиотека "Н.Й.Вапцаров" - Кърджали © 2011